×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (15.01.) 16,80 din/kg (0,00%) soja (16.01.) 47,20 din/kg (+0,43%) pšenica SRPS (06.12.) 17,80 din/kg (0,00%) pšenica proteini min. 10,5% (17.01.) 17,30 din/kg pšenica proteini min. 12% (17.01.) 17,57 din/kg (-0,17%) pšenica proteini min. 13% (28.11.) 19,00 din/kg (0,00%)
Ред. број НАЗИВ СКЛАДИШТАРА
  РЕГИОН ВОЈВОДИНЕ
02  СРЕДЊЕ-БАНАТСКИ
1 ЗЗ “ВРАЊЕВО”, Врањево, Нови Бечеј
2 “ЈУКО-БЕГЕЈЦИ”, Торак
3 “ПРОТЕИН”, Торак
4 “РАЦА”, Зрењанин, силос у Куману
5 “ВРЕБАЛОВ АГРАР”, Нови Бечеј
6 “АГРОИЛИЧИЋ”, Нови Бечеј
7 “АГРОДУКАТ”, Зрењанин
03  СЕВЕРНО-БАНАТСКИ
8 “ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН”, Сента
04 – ЈУЖНО-БАНАТСКИ
9 АД “РАТАР”, Панчево
10 “КОНДИВИК” ДОО, Вршац, силос  у Уљми
11 “ЖИТОБАНАТ”, Вршац
05  ЗАПАДНО-БАЧКИ
12 “ЖИТОБАЧКА”, Кула
13 “СОМБОРМЛИН”, Сомбор
14 “МЕТЕОР КОМЕРЦ”, Сомбор
15 “СКОМ”, Фекетић, силос у Алекса Шантић
ЈУЖНО-БАЧКИ ОКРУГ
16 “АГРОХЕМИКА”, Бачки Петровац
17 “АГРОПЛОД” Гложан
СРЕМСКИ ОКРУГ
18 АД  “ЖИТОСРЕМ”, Инђија
19 “ЖИТОПРОМЕТ МЛИНПЕК” С.Пазова
20 “ПАНОНИЈА ПРОМЕТ” С. Пазова
21 “АЛБАТРОС”, ШИД, силос у Шиду
22 “МЛИН ШКРБИЋ”, Мартинци
23 АД “ЖИТОПРОМЕТ”, Рума
БЕОГРАДСКИ РЕГИОН
00 – ГРАД БЕОГРАД
24 АД “МАКОВИЦА”, Младеновац
25 “NIPS GROUP”, Београд, силос у Гроцкој
РЕГИОН ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
08  МАЧВАНСКИ ОКРУГ
26 “ЕКОКОМ-ЖИТОП”, Драгиње
27 “KLAS GROUP”, Шабац
28 “БРАЋА РУЖИЋ”, Клење
29 “МЛИН ЂОРЂИЋ”, Глушци
30 “МЛИН КОВАЧЕВИЋ” ДОО, Липолист
09  КОЛУБАРСКИ
31 “СТОЧАР Л.С.Б.”,  Уб
12 ШУМАДИЈСКИ
32 “АГРОМАРКЕТ”, Крагујевац
13  ПОМОРАВСКИ
33 “МЛИНПЕК” Плажане
РЕГИОН ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
11 БРАНИЧЕВСКИ
34 “ФИЛИП”, Пожаревац
23 ЈАБЛАНИЧКИ
35 “АМД Живков млин” ДОО, Бошњаце