×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (13.12.) 16,70 din/kg (-0,36%) soja (13.12.) 47,20 din/kg (-2,07%) pšenica SRPS (06.12.) 17,80 din/kg (0,00%) pšenica proteini min. 11,5% (02.11.) 18,40 din/kg (+0,27%) pšenica proteini min. 12% (30.11.) 17,80 din/kg (-2,73%) pšenica proteini min. 13% (28.11.) 19,00 din/kg (0,00%)

Otkup merkantilnog kukuruza od strane Republičke direkcije za robne rezerve počinje 17.11.2016. godine u 830, a trajaće svakog radnog dana u vremenu od 830 do 1430 časova, sve dok se ne otkupi predviđena količina, a krajnji rok za otkup kukuruza je 30. novembar 2016. godine.

Na osnovu Zaključka vlade Republike Srbije od 09.11.2016. godine, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće otkup 51.256 tona kukuruza roda 2016. godine.

Otkup merkantilnog kukuruza u zrnu roda 2016. domaćeg porekla, po ceni od 16,50 din/kg (PDV uračunat u ovu cenu), fco silos ovlašćenog skladištara Direkcije, u ukupnoj količini od 51.256 tona, vršiće se od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (u aktivnom statusu) u individualnom sektoru (fizičkih lica) i zemljoradničkih zadruga (šifre pretežne delatnosti u APR-u: 0111)– registrovanih gazdinstava (u aktivnom statusu). Minimalna količina kukuruza koja se kupuje po nosiocu gazdinstva za individualni sektor (fizičkog lica) je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona,   dok je minimalna količina kukuruza koja se kupuje po nosiocu gazdinstva za zadruge 20 tona, a maksimalna 200 tona. Otkup se vrši preko “Produktne berze” u Novom Sadu, a Direkcija će plaćanje kupljenog kukuruza izvršiti u roku do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije, odnosno potpisivanja ugovora sa prodavcima kukuruza. Potencijalni prodavci su oslobođenji plaćanja berzanske provizije, a snose samo troškove transporta do ovlašćenog skladištara po dispoziciji Direkcije i troškove analize kvaliteta kukuruza koji su spremni da prodaju.

Kontakt za sve informacije o početku, načinu i trajanju prodaje kukuruza neophodno je ostvariti sa “Produktnom berzom” u Novom Sadu na jedan od telefona „Produktne berze“ u Novom Sadu (pozivni 021):

527-329

443-493

443-409

445-407

443-473

63-34-251

445-416

445-406

445-953

63-39-061

445-413

522-272