×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (19.06.) 16,95 din/kg (+0,30%) soja (18.06.) 40,80 din/kg (-2,97%) pšenica min. 12% proteina (30.05.) 18,00 din/kg (0,00) pšenica SRPS (12.06.) 17,70 din/kg (0,00%) pšenica min. 11,5% proteina (31.05.) 17,90 din/kg

1. Standardi kvaliteta pšenice

 1. Ukoliko u nalogu stoji samo “SRPS kvalitet”, onda se podrazumevaju sledeće karakteristike minimuma kvaliteta po važećem standardu SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1:
  • vlaga: max do 15%
  • hektolitarska masa: min 74 kg
  • primese: max do 8%
 1. Ukoliko se nalogom predvidi “uz obračun kvaliteta na utovarnom mestu”, onda se primenjuje sledeći standard kao baza za konačni obračun:
  • vlaga: 13%
  • hektolitarska masa: 76 kg
  • primese: 2%

2. Standardi kvaliteta  kukuruza
Sl. list 20/2000

JUS E.B3.516

 • Vlaga: do 14%
 • Lom: do 8%
 • Defektna zrna: do 2%
 • Nagorela zrna: do 2%
 • Strane primese: do 1% (od čega max 0,5% neorganskog porekla)

3. Berzanska klasifikacija pšenice

  I II III IV Stočna
Vlaga max % 13 13 13 13 13
Proteini min % 13+ 12 11,5 10,5 10,5-
Hektolitar min kg/hl 76 76 76 76 65
Primese max % 2 2 2 2 12