×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (13.10.) 26,70 soja rod 2021. (14.10.) 79,92 pšenica (14.10.) 29,50

Produktna berza“ je od 2002. godine, organizovala kontinuiranu promptnu (spot) trgovinu između članova Berze, putem elektronskog uparivanja limit naloga.

Kontinuirana trgovina podrazumeva da se na „Produktnoj berzi“ organizovano trguje svim proizvodima sa njenog listinga, svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova, u za te svrhe potpuno opremljenoj berzanskoj sali.

Promptnu trgovinu determiniše činjenica da se, zahvaljujući nepostojanju relevantnog zakonskog okvira za terminsko robno-berzansko tržište, zaključuju promptni poslovi (95% prometa na „Produktnoj berzi“), odnosno poslovi kupoprodaje sa avansnim plaćanjem i isporukom predmeta trgovine u roku do 5 radnih dana od datuma zaključenja berzanskog posla. 5% prometa su poslovi kupoprodaje „na zeleno“ (100% avansno plaćanje, sa odloženom isporukom robe u nekom budućem vremenu), ali obzirom da je u pitanju nestandardizovana forma takvih ugovora, isti se ne mogu definisati kao berzanski terminski poslovi.

Još jednu specifičnost sistema trgovanja na „Produktnoj berzi“ predstavlja sistem internih brokera (zaposleni na Berzi). Brokeri Berze zastupaju članove u robno-berzanskoj trgovini.

Procedura kotiranja limit naloga i zaključenja jednog berzanskog posla putem elektronskog uparivanja istih na „Produktnoj berzi“ je sledeća:

Procedura prijema limit naloga u kotaciju:

  • član Berze ispostavlja nalog preko ovlašćenog brokera, uredno popunjen i overen limit nalog kupovine/prodaje;
  • broker Berze vrši formalnu proveru primljenih limit naloga kupovine/prodaje, u smislu verodostojnosti podataka u istim;
  • predaja proverenih limit naloga kupovine/prodaje kontroloru Berze.

 

Kotacija primljenih limit naloga kupovine/prodaje:

  • kontrolor Berze unosi proverene limit naloge kupovine/prodaje u računarski sistem;
  • objavljivanje unetih kotacija na monitorima u berzanskoj sali;
  • istovremeno objavljivanje kotacija na on-line stranici sajta Berze o cenama, dostupnoj njenim članovima.

 

Elektronsko uparivanje kotiranih limit naloga kupovine/prodaje:

  • Berzin računarski sistem nakon unosa kotacija automatski proverava da li postoji podudarnost relevantnih kriterijuma u nalozima prodaje odnosno kupovine;
  • u slučaju poklapanja relevantnih kriterijuma, nalozi se uparuju i sistem automatski štampa Potvrdu prodaje, odnosno Potvrdu kupovine, koje ujedno predstavljaju i račun za izvršenu berzansku uslugu;
  • nakon štampanja, odnosne Potvrde se odmah šalju prodavcu, odnosno kupcu, koji tek prijemom Potvrde saznaju ko je druga strana u zaključenom berzanskom poslu.

Slanjem Potvrda smatra se da je berzanski posao zaključen i tada sledi komercijalna realizacija istog između prodavca i kupca.