×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (15.01.) 16,80 din/kg (0,00%) soja (16.01.) 47,20 din/kg (+0,43%) pšenica SRPS (06.12.) 17,80 din/kg (0,00%) pšenica proteini min. 10,5% (17.01.) 17,30 din/kg pšenica proteini min. 12% (17.01.) 17,57 din/kg (-0,17%) pšenica proteini min. 13% (28.11.) 19,00 din/kg (0,00%)

Limit nalog prodaje/kupovine se može definisati kao nalog Berzi da kupi ili proda, sa definisanom limit cenom.

Navedena limit cena u nalogu prodaje, predstavlja minimalnu cenu po kojoj je potencijalni prodavac spreman da proda svoju robu. Limit cena u nalogu kupovine predstavlja maksimalnu cenu koju je potencijalni kupac robe spreman da plati za istu.

Pored limit cene, nalozi sadrže i ostale bitne elemente za kotiranje i eventualno uparivanje istih:

 • datum izdavanja i prijema naloga;
 • broj naloga;
 • ime i prezime brokera Berze kome ja nalog upućen;
 • pun naziv, adresa, PIB, telefonski broj i broj faxa nalogodavca;
 • vrsta robe sa definisanim kvalitetom;
 • količina robe (roba se kotira u tonama odnosno u litrama, sa definisanim minimalnim lotovima po pojedinim robama: 25 tona za žitarice, stočnu hranu i mineralno đubrivo, 10.000 litara za jestivo suncokretovo ulje itd.);
 • mesto utovara (preuzimanja) robe;
 • termin isporuke robe;
 • uslovi plaćanja;
 • elemenat sva količina ili ništa;
 • rok važenja naloga;
 • definisana berzanska naknada, kao i penali i naknade za nesavesno izvršenje posla, koje nalogodavac prihvata svojiom verifikacijom naloga.