×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (22.09.) 24,70 soja rod 2021. (23.09.) 75,00 pšenica (23.09.) 26,50

Limit nalog prodaje/kupovine se može definisati kao nalog Berzi da kupi ili proda, sa definisanom limit cenom.

Navedena limit cena u nalogu prodaje, predstavlja minimalnu cenu po kojoj je potencijalni prodavac spreman da proda svoju robu. Limit cena u nalogu kupovine predstavlja maksimalnu cenu koju je potencijalni kupac robe spreman da plati za istu.

Pored limit cene, nalozi sadrže i ostale bitne elemente za kotiranje i eventualno uparivanje istih:

 • datum izdavanja i prijema naloga;
 • broj naloga;
 • ime i prezime brokera Berze kome ja nalog upućen;
 • pun naziv, adresa, PIB, telefonski broj i broj faxa nalogodavca;
 • vrsta robe sa definisanim kvalitetom;
 • količina robe (roba se kotira u tonama odnosno u litrama, sa definisanim minimalnim lotovima po pojedinim robama: 25 tona za žitarice, stočnu hranu i mineralno đubrivo, 10.000 litara za jestivo suncokretovo ulje itd.);
 • mesto utovara (preuzimanja) robe;
 • termin isporuke robe;
 • uslovi plaćanja;
 • elemenat sva količina ili ništa;
 • rok važenja naloga;
 • definisana berzanska naknada, kao i penali i naknade za nesavesno izvršenje posla, koje nalogodavac prihvata svojiom verifikacijom naloga.