×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (22.09.) 24,70 soja rod 2021. (23.09.) 75,00 pšenica (23.09.) 26,50

„Produktna berza“ Novi Sad danas je jednopersonalno zatvoreno akcionarsko društvo. Ovako rešen status ove svakako značajne institucije i važne karike u kreiranju dobro organizovanog tržišnog sistema, je veoma bitan. Naime, u situaciji kada danas nemamo zakonski okvir za poslovanje robnih berzi, ovakvo statusno rešenje je jedino svrsishodno, pa samim tim i najbolje.

 

Zašto je baš ovo statusno rešenje najbolje?

 

Prvo, vlasnik je država. Značaj ovako struktuiranog vlasništva je u tome što je autoritet države nesporan. Pogotovo kada treba da stane iza jedne ozbiljne ideje i podrži jednu koncepciju institucije koja je od opšteg interesa, a „Produktna berza“ to svakako jeste. Zašto bi država koja je uzgred budi rečeno 1958. godine i osnovala „Produktnu berzu“, prepustila stihijskoj privatizaciji sa neizvesnim perspektivama moguće instrumentalizacije berze u rukama privatnika za svrhu svoje lične zarade ili još gore korišćenjem imena „Produktne berze“ zarad trenutne brze zarade sa postepenim gašenjem osnovnih funkcija berze kao organizatora robnog berzanskog tržišta. Ovako, država kao vlasnik berze ima potpuno jasnu situaciju u pogledu raspoloživog potencijala „Produktne berze“ kao buduće, sa novim zakonom o berzama, usklađene berze. Dakle, otvorene su perspektive za razmišljanja o koncepciji „Produktne berze“ kao moderne berze sa uzorom u pozitivnim iskustvima svetskih berzi.

 

Kada se stvore institucionalne pretpostavke za funkcionisanje robnih berzi, te pošto „Produktna berza“ jasno profiliše svoju poslovnu strategiju i kada se „razigra“ robno berzansko tržište, logično je da „Produktna berza“ preraste u otvoreno akcionarsko društvo u čijem vlasništvu će participirati pre svega oni koji su zainteresovani za trgovanje preko robne berze.

 

Najzad kako bi to sve trebalo da izgleda u neposredno nastupajućem periodu?

 

Za početak, stav menadžmenta „Produktne berze“ je da bi postojeću tehnologiju i sistem trgovanja, koji u postojećim zakonskim okvirima funkcioniše sasvim dobro, trebalo zadržati, poboljšati i dalje razvijati. Kako se budu sticale nove okolnosti u pravcu otvaranja novih mogućnosti za trgovanjem novim tržišnim materijalima kao što je na primer već formirana skladišnica, a potom otvaranjem mogućnosti za trgovanjem visokostandardizovanim hartijama tipa „fjučers“ ili „opcijskih“ ugovora tako treba paralelno i širiti delatnost „Produktne berze“ do potpunog uobličavanja berze u Novom Sadu po najsavremenijem modelu modernih svetskih terminskih berzi.

 

Sve u svemu suština je u tome, da se održi kontinuitet poslovanja od sistema postojećeg načina organizovanja robnog berzanskog tržišta, pa vremenom do nivoa poslovanja u skladu sa savremenim principima organizovanja SPOT i pre svega terminskog berzanskog tržišta .

 

 

Direktor

Žarko Galetin