×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (19.06.) 16,95 din/kg (+0,30%) soja (18.06.) 40,80 din/kg (-2,97%) pšenica min. 12% proteina (30.05.) 18,00 din/kg (0,00) pšenica SRPS (12.06.) 17,70 din/kg (0,00%) pšenica min. 11,5% proteina (31.05.) 17,90 din/kg

ORGANIZACIJA

 

Organizacionu strukturu Društva čine sledeći organizacioni oblici:

  1. DIREKTOR
  2. SEKTORI kao zaokruženi procesi rada i to:

B1. Sektor poslovnih operacija

U okviru ovog sektora obaljaju se poslovi vezani za realizaciju poslova posredovanja u trgovini strandardizovanom robom, kao i drugi poslovi:

– izrade i obrade podataka,

– analize i prognoze u vezi sa robnim tržištem za potrebe Društva.

Ovaj sektor čini direktor sektora, kontrolor, glavni broker i 6 brokera.

B2. Sektor za finansijske i administrativno – tehničke poslove.

U okviru ovog sektora obavljaju se poslovi organizacije i realizacije upravnih, računovodstvenih i drugih poslova značajnih za poslovanje Društva, kao i poslovi:

– organizacije i realizacije vođenja baze podataka klijenata društva,

– stanja na računuma,

– podataka o trgovanju i ostalih podataka u vezi sa poslovanjem klijenata.

 

Organi upravljanja berzom su:

Skupština kao najviši organ upravljanja, koju čine predstavnici države kao jedinog akcionara u vlasničkoj strukturi,

Direktor, koga postavlja Skupština.