×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (13.10.) 26,70 soja rod 2021. (14.10.) 79,92 pšenica (14.10.) 29,50

Edukacija je veoma bitan segment delovanja „Produktne berze“ kojem se pridaje posebna pažnja. Organizovanje berzanske trgovine u sektoru roba nije nepoznato na našem robnom tržištu. Naime, „Produktna berza“ Novi Sad od 01. 01. 2002. godine organizuje berzansku trgovinu na SPOT tržištu po klasičnom modelu berzanske trgovine na kontinuiranom tržištu putem uparivanja naloga prodaje i naloga kupovine.

 

Međutim, ovakav način organizovanja tržišta ipak nije poznat širem krugu potencijalnih korisnika berzanskih usluga. Iz tih razloga „Produktne berza“ često organizuje seminare za ciljnu grupu korisnika berzanskih usluga, ali i predavanja studentima sa fakulteta sa kojima je ostvarena saradnja. Predavanja se ne odnose samo na tehnologiju aktuelnog modela poslovanja, već se pre svega akcenat stavlja na značaj i mogućnosti trgovanja terminskim ugovorima tzv. „derivatima na robu“.

Predavanja na „Produktnoj berzi“ su postali deo redovne praktične nastave Ekonomskog fakulteta iz Niša, Ekonomskog fakulteta iz Beograda, Ekonomskog fakulteta iz Subotice, Fakulteta za menadžment BK Univerziteta, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – smer za agroekonomiju. Ova predavanja osim osnovnog edukativnog karaktera imaju za cilj upoznavanje sa berzanskim poslovanjem i „Produktnom berzom“ mogućih budućih brokera – učesnika na berzi ili možda čak i budućih kadrova „Produktne berze“.