×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (22.09.) 24,70 soja rod 2021. (23.09.) 75,00 pšenica (23.09.) 26,50

ŠTA DOBIJATE UČLANJENJEM NA PRODUKTNU BERZU?

Članstvom na Produktnoj berzi otvara Vam se mogućnost da ponudite ili kupite robu preko „Produktne berze“ tako što će se vaša ponuda ili tražnja u najkraćem mogućem roku prezentovati najširem mogućem tržištu na teritoriji Srbije;

Sistem trgovanja preko berze pruža najpouzdaniji model nepristrasne i transparentne tržišne promocije vaše robe, odnosno, vaše tražnje, tako što se svaka vaša kotacija pojavljuje na sajtu „Produktne berze“ – stranica „cene“ koja je inače dostupna svim ostalim članovima berze; Na stranici „cene“ se informišete o trenutnim cenovnim promenama kako u pogledu poslednjih zaključenih poslova, tako i u pogledu najnovijih ponuda, odnosno tražnje za određenom robom;

Takođe, prilikom svake Vaše kotacije ili kotacije drugih članova berze o prodaji/kupovini robe, svi članovi istovremeno putem SMS-a dobijaju obaveštenje o svim bitnim podacima iz naloga ponude/potražnje (roba, kvalitet, cena, paritet – okrug). Takođe, putem SMS-a berza šalje podatke o realizovanim trgovinama.

„Lični broker“ kojeg možete kontaktirati u svakom momentu, koji će se potruditi da izvrši prodaju /kupovinu vaše robe po najpovoljnim uslovima koji su trenutno na tržištu i dati najsvežije informacije o trenutnim dešavanjma u zemlji i okruženju.

Naloge za kupovinu/prodaju, možete ispostavlajti putem faksa i mejla, a uvedna je nova mogućnost davanja naloga telefonskim putem, a sve u cilju lakše i brže distribucije informacija kroz sistem.

Dnevne izveštaje dobijate svakodnevno, u okviru kojih su najnoviji podaci i komentari dešavanja sa domaćeg i sa svetskih tržišta.

Provizije se usklađuje sa prometom koji ste ostvarili u toku godine prema sledećim uslovima:

  • Članu berze čija je bruto vrednost prometa iznosila manje od 10.000.000,00 RSD, obračunavaće se provizija od 0,3% na bruto vrednost ugovora.
  • Članu berze čija je bruto vrednost prometa iznosila od 10.000.001,00 RSD do 40.000.000,00 RSD obračunavaće se provizija od 0,2% na bruto vrednost ugovora.
  • Članu berze čija je bruto vrednost prometa iznosila preko 000.001,00 RSD obračunavaće se provizija od 0,1% na bruto vrednost ugovora.

Korekcija visine provizije u tekućoj godini će se vršiti onog momenta kada prometi kumulativno od 1. januara tekuće godine zadovolje navedene kriterijume. Ukoliko bruto vrednost prometa raste provizija će se smanjivati i obrnuto, ukoliko se smanjuje obim prometa u predhodnoj godini provizija će se povećavati u skladu sa tarifnikom.

Promena stope provizije utvrđene na gore naveden način će se primenjivati od prvog sledećeg kupoprodajnog ugovora realizovanog preko berze. Nova stopa provizije se neće retroaktivno primenjivati.

Postajete deo tržišnog sistema koji će u svetlu donošenja novih zakonskih propisa postati jedno moderno berzansko tržište sa mogućnošću terminske trgovine koje će omogućiti minimiziranje rizika, planiranje sopstvene proizvodnje na bazi poznatog plasmana sa unapred poznatom cenom.

SMS obaveštavanje.

U cilju daljeg unapređena svog delovanja Produktna berza je u procesu donošenja još nekoliko promena u načinu rada i funkcionisanja, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

KAKO POSTATI ČLAN BERZE

Članstvu na berzi možete pristupiti na tromesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou, a u skladu sa Vašim potrebama:

  • Članarina na tromesečnom nivou: 8.000,00 RSD;
  • Članarina na šestomesečnom nivou: 15.000,00 RSD;
  • Članarina na godišnjem nivou: 27.000,00 RSD.

Članarina će se obračunavati od dana uplate za naredni uplaćeni obračunski period.

Procedura učlanjenja je vrlo jednostavna: neophodno je kontaktirati nekog od brokera berze ili info-službu berze, posle čega se šalje profaktura za članarinu i potpisuje Ugovor o članstvu sa Produktnom berzom.

S poštovanjem,

direktor

Miloš Janjić