×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (03.11.) 26,12 soja (24.11.) 73,51 pšenica minimum 12% proteina (24.11.) 32,99

Mogućnost učešća na robnom tržištu za individualne poljoprivredne proizvođače

Preduzeće za trgovinu i usluge “Agrar produkt” iz Novog Sada, osnovano je od strane “Produktne berze” Novi Sad 15.10.2003. godine, kao DOO.

Osnovni motiv formiranja preduzeća “Agrar produkt” je da se omogući aktivno učešće individualnih poljoprivrednih proizvođača u organizovanoj berzanskoj trgovini poljoprivrednim proizvodima na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu. Osnovna funkcija “Agrar produkta” je spona između individualnih poljoprivrednih proizvođača kao fizičkih lica i berze. Kroz delatnost otkupa poljoprivrednih proizvoda i iznošenje na berzu naloga za prodaju identičnih klijentovim, “Agrar produkt” je sa jedne strane zastupnik individualnih poljoprivrednih proizvođača, a sa druge strane pravno lice-prodavac poljoprivrednih proizvoda u svojstvu člana berze.

Pored obilja svakako korisnih informacija koje stižu do proizvođača, valjalo bi odgovoriti na neka vrlo konkretna pitanja vezana za samu tehniku i način realizacije ovakve trgovine, a ona najčešće glase: šta mi je potrebno od dokumenata, koju cenu mogu da postignem za svoju robu, koji su moji troškovi, način plaćanja i rok za isplatu, kako je regulisan porez, i mnoga druga.

Preduslovi da individualni proizvođač plasira svoju robu preko “Agrar produkta”, odnosno preko Berze su sledeći:

 • da dostave kopiju registracije poljoprivrednog gazdinstva za tekuću godinu zbog ostvarivanja PDV nadoknade u iznosu od 8%;
 • da je roba koju nudi uslovno skladištena o čemu dostavlja Potvrdu (odvagu, skladišnicu) sa elementima kvaliteta robe izdatu od skladištara;
 • da u slučaju neuslovnog skladištenja u sopstvenom domaćinstvu (čardak, ambar) pribavi Izveštaj ovlašćene kontrolne kuće o izvršenoj analizi robe koju želi da proda na adresi gde je roba uskladištena;
 • da proizvođač ima tekući račun u korist koga se vrši uplata za robu.

Po ispunjenu gore navedenih uslova zainteresovani individualni poljoprivredni proizvođač sa “Agrar produktom” potpisuje Ugovor o zastupanju u trgovini na “Produktnoj berzi” Novi Sad i daje Nalog za prodaju robe. “Agrar produkt”, zatim, daje Nalog “Produktnoj berzi” Novi Sad, identičan po formi i sadržini Nalogu klijenta–proizvođača. Kada dođe do prodaje robe preko Berze, “Agrar produkt” o realizaciji izveštava proizvođača i šalje svoju profakturu za robu kupcu. Po uplati, “Agrar produkt” šalje Nalog za utovar skladištaru, a po izvršenom utovaru, kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe vrši prenos sredstava u korist namenskog računa proizvođača u roku od 48 sati.

Za svoju uslugu zastupnika u ovom poslu “Agrar produkt” naplaćuje od proizvođača proviziju u iznosu od 1% uvećanu za PDV (20% na 1%).

Na konkretnom primeru pokazaćemo koja je to cena, odnosno, iznos po kilogramu prodate robe koju individualni poljoprivredni proizvođač ostvaruje ovakvim načinom trgovine:
Pod pretpostavkom da je Berzanska–tržišna cena neke robe, npr. kukuruz, merkantilni, veštački sušen, rod 2016., rinfuz, u datom trenutku 16,00 din/kg, neto cena (bez PDV-a po stopi od 8%) bila bi 17,28 din/kg; kada se na tu neto cenu doda PDV nadoknada od 8% (u iznosu 1,28 din) i odbije zastupnička provizija sa pripadajućim porezom od 1,20% (u iznosu od 0,19 din) proizvođaču pripada cena od 17,09 din/kg.

INFO PAKETI NAMENJENI POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA OBUHVATAJU SLEDEĆE:

 • Dnevni izveštaj koji obuhvata kretanje cena na domaćem i svetskom tržištu
 • Sms obaveštenje o ponudi,tražnji i zaključenim cenama u toku dana
 • Svakodnevni usmeni kontakt sa odabranim brokerom berze oko aktuelnih dešavanja na tržištu
 • Mogućnost prodaje preko berze osnovnih poljoprivrednih proizvoda posredstvom Agrar Produkta uz proviziju 0,5%

CENOVNIK USLUGA

 • INFO PAKET U TRAJANJU 3 MESECA 4.000,00 DINARA
 • INFO PAKET U TRAJANJU 6 MESECI 7.000,00 DINARA
 • INFO PAKET U TRAJANJU 12 MESECI 13.000,00 DINARA

       NAPOMENA: CENA OVE USLUGE JE OSLOBOĐENA PDV-A

 Za sve dodatne informacije osobe za kontakt:

Beglerbegović Zlatko, broker berze, mob.tel. 063/890-0-811