×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (06.08.) 18,00 soja (05.08.) 42,80 pšenica minimum 11,5% proteina (05.08.) 17,90

Републички завод за статистику
Подручно одељење Нови Сад
Дана: 06.08.2018.

АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Од 1. октобра до 30. новембра ове године Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.
На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000 пољопривредних газдинстава, за теренски рад у Анкети биће ангажовано 536 анкетара.
Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.
Обухваћена газдинства Анкетом биће благовремено обавештена писменим путем. Свако газдинство добиће писмо обавештења да је у случајном узорку и илустрацију – инфографик са актуелним подацима који се односе на пољопривреду региона и општине којој припада газдинство.
Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података.
Попис пољопривреде у Републици Србији спроведен је 2012. године, после више од 50 година. То је била основа за добијање свеобухватног прегледа структурних карактеристика националне пољопривреде, обезбеђивање статистичких података потребних за развој одрживе националне аграрне политике, израде међународно упоредиве базе података и формирање статистичког Регистра пољопривредних газдинстава који обезбеђује оквир за пољопривредна истраживања на узорку. У складу са стандардима ЕУ, попис пољопривреде се спроводи сваке 10. године (наредни попис планиран је 2021), а између два пописа, у трогодишњој периодици, спроводи се Анкета о структури пољопривредних газдинстава.
Тачност одговора добијених у Анкети допринеће стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Републике Србије. То је од посебног значаја за све будуће кориснике агрегираних података, а посебно за даваоце података, који ће моћи да боље планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијају сазнања о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.
Начелник одељења
Звездана Димитријевић Јеноваи

Линк:

ПОЧЕТНА