×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (06.08.) 18,00 soja (05.08.) 42,80 pšenica minimum 11,5% proteina (05.08.) 17,90

Nakon povećane aktivnosti berzanskih učesnika tokom oktobra na novosadskoj Produktnoj berzi, poslednja nedelja beleži značajno smanjene aktivnosti u trgovanju. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 950 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.256.750,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 39,53%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 7,93%.

 

Kukuruz ove sedmice beleži negativne cenovne trendove. Žutim zrnom se trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 13,70 do 13,80 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 13,72 din/kg bez PDV-a (15,08 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju pre, cena žutog zrna je niža za 2,20%.

 

Pšenica ove nedelje beleži odsustvo iz trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponuđači hlebnog zrna su se povukli u iščekivanju bolje cene.

 

Sojinim zrnom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,00 din/kg bez PDV-a(40,70 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je viša za 1,89%

 

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 31.10.2019. godine bio na nivou od 196,20 što predstavlja pad od 0,15 indeksnih poena.

 

direktor poslovnih operacija

Radoslav Pilja