×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (09.07.) 16,60 soja (07.07.) 43,50 pšenica minimum 12% proteina rod 2020. (02.07.) 17,70

Tokom nedelje na novosadskoj Produktnoj berzi trgovano je pšenicom i kukuruzom dok je soja izostala iz trgovanja. Velik pritisak na strani tražnje za kukuruzom, a nakon toga pritisak na strani prodaje rezultirao realizacijom tek krajem nedelje. Ono što treba napomenuti od dešavanja na stranim tržištima je značajno kašnjenje setve kukuruza i soje u SAD zbog obilnih padavina, što će se sigurno odraziti na prinose, a samim tim i na cene.
Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.575 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.278.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 59,33%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 56,63%.

Početkom nedelje ogromna tražnja za kukuruzom pomerala je tržište sa cenama na gore. Nakon toga došlo je do pada potražnje i povećane ponude što je smanjilo pritisak na rast cena. Kukuruz je trgovan krajem nedelje po cenama 15,90 din/kg bez PDV-a sa vlagom do 14,5% i sa klauzulom „fco-luka“ po 16,10 din/kg bez PDV-a.

Cena pšenice se kretala u rasponu od 23,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Trenutno kod pšenice i dalje najveći problem oko kvaliteta, odnosno teško se dolazi do kvalitetnije pšenice. Ponderisana cena je iznosila 23,63 din/kg bez PDV-a (25,98 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena hlebnog zrna je viša za 0,82%.

Potražnja za zrnom soje po cenama od 35,50 din/kg bez PDV-a i ponuda po cenama od 36,20 din/kg bez PDV-a nije rezultirala realizacijom. Ovo je jasan signal pomeranja cene soje u pozitivnom smeru.

Berzanski indeks PRODEX je na dan 30.05.2019. godine bio na nivou od 211,87 indeksnih poena, što predstavlja rast 1,43 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

direktor poslovnih operacija
Radoslav Pilja