×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (14.01.) 15,20 soja (11.12.) 37,40 pšenica (13.12.) minimum 13% proteina 21,00 pšenica (13.12.) minimum 11,5% proteina 20,70

Na „Produktnoj berzi“ drugu nedelju za redom je nastavljena  smanjena aktivnost tržišnih učesnika. Cene najtrgovanijih berzanskih roba nisu značajno oscilirale, osim suncokretove sačme koja je doživela značajan skok. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 525 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 13.904.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 16,67 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 15,72%.

Kukuruzom se trgovalo ove nedelje u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,70 din/kg bez PDV-a. Cena od 17,70 din/kg bez PDV-a je bila aktuelna početkom nedelje da bi krajem sedmice došlo do pada cene žutog zrna.

Pšenicom se trgovalo po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a, što u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje predstavlja cenovni pad od 2,78%.

Soja je trgovana sa klauzulom „gratis lager“ do sredine maja po cenama od 46,50 din/kg bez PDV-a.

Suncokretova sačma sa 33% proteina se kretala u širokom  cenovnom rasponu od 19,50 do 20,40 din/kg bez PDV-a. Pondrisana cena je iznosila 20,04 din/kg bez PDV-a (24,04 din/kg sa PDV-om) što predstavlja značajna cenovni rast od 9,51% u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne sedmice.

Berzanski index PRODEX je na dan 26.04.2018. godine bio na nivou od 211,06 indeksnih poena, što predstavlja rast  za 0,17% poena u odnosu na prethodnu nedelju.

direktor poslovnih operacija

Radoslav Pilja