×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (04.12.) 14,50 soja (21.11.) 37,35 pšenica (06.12.) minimum 13% proteina 21,00

Posle dužeg vremena kukuruz je uzeo količinski primat u trgovanju na organizovanom robno berzanskom tržištu. Zaključivani su i ugovori za kukuruz sa odloženom isporukom do kraja januara i februara 2019. godine.  Slaba prohodnost plovnog puta Dunavom i neizvesnost do kada će takva situacija da potraje i dalje se nastavlja. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je 1.925 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.369.250,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 43,32%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 1,71%.

Pšenica ove nedelje je izostala sa trgovanja na „Produktnoj berzi“. Ponuda pšenice se kretala od 20,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a, međutim kupaca po ovim cenama nije bilo.

Kukuruz je ove nedelje bila najpromaetovanija roba. Cena žutog zrna se kretala od 14,50 do 15,00 din/kg bez PDV-a. Viša cena se plaćala za ugovore koji su imali klauzulu „gratis lager“ do kraja januara i kraja februara 2019. godine. Ponderisana cena je iznosila 14,52 din/kg bez PDV-a (15,97 din/kg sa PDV-om) što predstavalja rast 1,33% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Kod soje nije bilo značajnih cenovnih oscilacija. Ponuda soje po 37,50 din/kg bez PDV-a nije pronalazila svoje kupce.

Berzanski index PRODEX je na dan 15.11.2018. godine bio na nivou od 203,61 indeksnih poena, što predstavlja rast za 1,00 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

direktor poslovnih operacija

Radoslav Pilja