×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz vlaga do 14,5% (17.06.) 16,20 soja (13.06.) 37,00 pšenica (17.06.) minimum 12% proteina 24,00

Cene na Novosadskoj produktnojoj berzi ove nedelje nisu doživele značajne oscilacije. Pšenica i soja su zadržale prošlonedeljni nivo, dok kukuruz beleži odsustvo trgovanja. Na stranim tržištima takođe nije bilo značajnijih cenovnih promena. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.030 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 33.063.100,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 79,13%, dok je finansijska vrednost prometovane robe veća za 196,13%.

 

Pšenica nakon dva meseca konstantnog rasta beleži stagnaciju cena. Hlebno zrno se trgovalo u uskom cenovnom rasponu od 20,70 do 21,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 20,81 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu cena je niža za 0,32%.

 

Kukuruz ove nedelje beleži odsustvo trgovanja na organizovanom robno-berznskom tržištu. Ponude kukuruza po cenama 14,60 do 14,80 din/kg bez PDV-a, nisu pronalazile svoje kupce.

 

Soja je zadržala stabilan cenovni trend. Soja sa klauzulom „gratis lager do kraja februara“ se plaćala 37,80-38,00 din/kg bez PDV-a. Cena za promptne isporuke je iznosila 37,40 din/kg bez PDV-a (41,14 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je viša za 0,12%.

 

Suncokretova sačma sa 33% proteina se trgovala po ceni od 21,80 din/kg bez PDV-a (26,16 din/kg sa PDV-om).

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 13.11.2018. godine bio na nivou od 203,55 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,28 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.