×
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (29.05.) 15,85 soja (01.06.) 41,70 pšenica minimum 12% proteina (27.05.) 19,60

Treću nedelju za redom nastavljen je pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pad cena na globalnim tržištima žitarica utiče na pad cena domaćih proizvoda. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.050 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 36.239.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 203,70%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 156,73%.

Kukuruz je početkom nedelje doživeo pad cena na 15,00 din/kg bez PDV-a, da bi se tokom nedelje zadržao na istom cenovnom nivou. Žuto zrno sa klauzulom „franko luka“ je trgovano po 15,60 din/kg bez PDV-a, u ukupnoj količini od 1.700 tona. Ponerisana cena je iznosila 15,00 din/kg bez PDV-a (16,50 din/kg sa PDV-om), što predstavalja pad od 3,85% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Pšenica je ove nedelje izostala sa trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponude hlebnog zrna po 22,00 din/kg nisu pronalazile svoje kupce. Sa druge strane slabija potražnja, ukazuje na pad cena ove žitarice.

Soja zrno početkom nedelje je trgovano po jedinstvenoj ceni od 38,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje ponude soje na nižim cenama nisu pronalazile kupce. Slaba potražnja za ovom uljaricom gura cene ka niže.

Berzanski indeks PRODEX je na dan 07.03.2019. godine bio na nivou od 208,77 indeksnih poena, što predstavlja pad za 2,37 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

direktor poslovnih operacija
Radoslav Pilja