×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (19.06.) 16,95 din/kg (+0,30%) soja (18.06.) 40,80 din/kg (-2,97%) pšenica min. 12% proteina (30.05.) 18,00 din/kg (0,00) pšenica SRPS (12.06.) 17,70 din/kg (0,00%) pšenica min. 11,5% proteina (31.05.) 17,90 din/kg

U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve,  donela Zaključak 05 br: 339-8521/2017 od 7. septembra 2017. godine,   kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2017 i 2018 godine.

Razmena će se vršiti,  sa

–  fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog  gazdinstava

–     ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

–     zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane  u Agenciji za privredne

registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

–     ostalim pravnim licima koja su registrovana  u Agenciji za privredne

registre  sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2017.

i 2018. godine  je sledeći:

  • 1 kg semenske pšenice  za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2017. godine.
  • 1 kg semenske pšenice  za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2018.

godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog

gazdinstava  – jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve –  3 (tri) blanko sopstvene menice.

–   za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

–   za ostala pravna  lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

Zahtevi se dostavljaju  u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi kao i na mejl

( zoran.micic@rdrr.gov.rs i snezana.radinovic@rdrr.gov.rs).

U zahtevima obavezno treba navesti  količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon.

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“  u Srbobranu su:

  • Somonida
  • NS 40 S
  • Pobeda
  • Zvezdana
  • Renesansa
  • Ilina

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3239-425, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.