×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (20.03.) 16,75 din/kg (-0,77%) pšenica (15.03.) 18,30 din/kg (0,00%) soja (21.03.) 47,00 din/kg (-2,08%)

Limit nalog prodaje/kupovine se može definisati kao nalog Berzi da kupi ili proda, sa definisanom limit cenom.

Navedena limit cena u nalogu prodaje, predstavlja minimalnu cenu po kojoj je potencijalni prodavac spreman da proda svoju robu. Limit cena u nalogu kupovine predstavlja maksimalnu cenu koju je potencijalni kupac robe spreman da plati za istu.

Pored limit cene, nalozi sadrže i ostale bitne elemente za kotiranje i eventualno uparivanje istih:

 • datum izdavanja i prijema naloga;
 • broj naloga;
 • ime i prezime brokera Berze kome ja nalog upućen;
 • pun naziv, adresa, PIB, telefonski broj i broj faxa nalogodavca;
 • vrsta robe sa definisanim kvalitetom;
 • količina robe (roba se kotira u tonama odnosno u litrama, sa definisanim minimalnim lotovima po pojedinim robama: 25 tona za žitarice, stočnu hranu i mineralno đubrivo, 10.000 litara za jestivo suncokretovo ulje itd.);
 • mesto utovara (preuzimanja) robe;
 • termin isporuke robe;
 • uslovi plaćanja;
 • elemenat sva količina ili ništa;
 • rok važenja naloga;
 • definisana berzanska naknada, kao i penali i naknade za nesavesno izvršenje posla, koje nalogodavac prihvata svojiom verifikacijom naloga.