×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (16.08.) 17,00 din/kg (+0,59%) pšenica (17.08.) 17,50 din/kg (0,00%) soja (15.08.) 57,00 din/kg (-1,72%)

Članovi Berze mogu postati sva domaća i strana pravna lica.

Članstvo na Berzi stiče potpisivanjem Ugovora o pristupu berzi između zainteresovanog pravnog lica i Berze i uplatom članarine u skladu sa Pravilnikom o tarifi, a na osnovu čega članovi berze stiču pravo informisanja i trgovanja preko Berze.

 

Aktivno učestvovanje individualnih poljoprivrednih proizvođača (fizičkih lica) u robno-berzanskoj trgovini, rešen je 2003. godine, osnivanjem preduzeća „Agrar produkt“ doo, koje se nalazi u prostorijama „Produktne berze“ koja ga je i osnovala.

Osnovni cilj osnivanja „Agrar produkta“ je bio da preduzeće postane spona između individualnih poljoprivrednih proizvođača i robno-berzanskog tržišta, u čemu se i uspelo.

„Agrar produkt“ danas predstavlja zastupnika individualnih poljoprivrednih proizvođača u prodaji poljoprivrednih proizvoda preko „Produktne berze“ i praktično posluje kao broker individualnih poljoprivrednih proizvođača. „Agrar produkt“ ne posluje sa razlikom u ceni između ponuđenih i zaključenih kupoprodajnih cena na Berzi, nego se finansira isključivo iz zastupničke provizije na zaključenu vrednost berzanske transakcije, koja iznosi 1%.

Time je izbegnut navedeni ograničavajući faktor preduslova trgovanja da je obavezan status pravnog lica i omogućeno je individualnim poljoprivrednim proizvođačima da sopstvene poljoprivredne proizvode plasiraju po berzanskim cenama.