×
Ponderisana cena bez pdv-a: kukuruz (08.11.) 17,40 din/kg (+0,58%) soja (17.10.) 50,70 din/kg (+0,40%) pšenica SRPS (14.11.) 18,65 din/kg (-0,27%) pšenica proteini min. 11,5% (02.11.) 18,40 din/kg (+0,27%) pšenica proteini min. 12% (16.11.) 18,30 din/kg (-1,61%) pšenica proteini min. 13% (25.10.) 19,00 din/kg (-1,55%)

Ova nedelja je donela pad cena na domećem tržištu. Ukupno je prometovano 1.950 tona robe, finansijske vrednosti 39.359.500,00 dinara. U odonsu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje količinski obim prometa je veći za 151,61%, a finansijski 87,93%.

Izvoz je najviše doprineo rastu prometa kukuruza. Tokom celokupne radne nedelje cena je bila veoma stabilna i kretala se u rasponu od +/- 10 para. Međutim, cena kukuruza je zabeležila pad na nedeljnom nivou za 1,88% i kilogram je u proseku koštao 16,97 din bez PDV-a (18,67 din sa PDV-om).

Pšenica SRPS kvaliteta je prometovana po cenama koje su se kretale od 17,20 do 17,50 din/kg bez PDV-a. Na nju su pre svega uticali kvalitet prometovane robe i paritet. Prosečna nedeljna cena hlebnog zrna iznosi 17,32 din/kg bez PDV-a (19,05 din/kg sa PDV-om).

Zrno soje je nakon dostizanja svog ovosezonskog pika od 51,20 din/kg bez PDV-a, a koji je registrovan prošle nedelje, ove nelje zabeležilo pad. Registrovana cena soje na paritetu fco-luka je iznosila 50,00 din bez PDV-a (55,00 din/kg sa PDV-om). Sojina sačma sa 44% proteina i klauzulom odloženog plaćanja je prometovana po 54,50 din/kg bez PDV-a (65,40 din/kg sa PDV-om).

Berznski indeks PRODEX  na dan 11.05.2017. bio je na nivou od 209,87  procentnih poena, što predstavlja pad od 3,95 poena.

direktor

Miloš Janjić